ขอเชิญชาวมสด. ร่วมบริจาคโลหิต 24 ธ.ค.56 อาคารรักตะกนิษฐ