เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดงาน"สวัสดีปีใหม่ 2556" ขึ้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีหน่วยงานทั้ง รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก โฮมเบเกอร์รี่ นครนายก และบุคลากรรวมถึงนักศึกษา ในงานมีการจัดการแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี มีการประกวดแต่งกายปีใหม่ และการจับของขวัญกันอย่างสนุกสนาน…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)