กลุ่มงานยานพานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556 ณ กลุ่มงานยานพาหนะ อาคาร 13 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555