ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ ได้รับเชิญให้ไปร่วมบรรยายหัวข้อ “Globalization & Regionalization : Student Mobility” ในงานประชุมวิชาการ [Global Education Dialogues] Leadership in Higher Education and the Challenge of Globalization : the East Asia Experience ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน British Council ประเทศญี่ปุ่น ในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจากนานาประเทศเข้าร่วมประชุมในงานนี้…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)