รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2556 โดยมีวาระสืบเนื่อง การทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ร้องเรียนคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา คณะที่ 6 ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )