รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานเปิดโครงการ และให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษระยะที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 201, 203 ชั้น 2 และ 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )