คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่2/2556) โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดงานกาชาดประจำปี 2556 และฐานะการเงิน ฯลฯ ณ ห้องลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ( ภาพ/ข่าว:พศิน)