มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง 2 ร่วมกับห้าง สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งและชมรมเพลงแห่งสยาม จัดการแสดงการขับร้องเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ภายใต้โครงการ “สวนดุสิตระนอง 2 ร้องเพลงรักษ์ภาษาไทยเทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์นิรมาน ชื่นศิลป์ ประธานโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ไว้ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งต่อมารัฐบาลจึงได้กำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติสืบมา กิจกรรมในงานเป็นการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีศิลปินรับเชิญ คุณอุมาพร บัวพึ่ง เจ้าของบทเพลงหญิงหนึ่งสองชาย และคุณพรหมเทพ เทพรัตน์ เจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงคนใจเหงา ให้เกียรติมาร่วมขับขานบทเพลงเพื่อร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยและสืบสานเพลงไทยลูกกรุง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี (เครดิตข่าว : อ.นิรมาน ชื่นศิลป์)