รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ รายงานผลการสอบสวนกรณีทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ , ขออนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ฯลฯ โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )