9189 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมสาธิต “บายศรี” มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 ในบูธนิทรรศการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวและการบริการสไตล์สวนดุสิต วันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีนายวัฒนวุฒิ ช้างชนะ และนายสมศักดิ์ ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่สถาบันภาษาฯ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องบางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)