9191 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาส ครบรอบ 11 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว “11 ปี แห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะ ร่วมรับมอบดอกไม้ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารกรมการท่องเที่ยวและอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา (ภาพ/ข่าว : พงส์ปภาพ)(admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)