9194 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดงานเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวด Brand Ambassadors Boy & Girl สำนักกิจการพิเศษ รุ่นที่ 2 โดยจะจัดให้มีการประกวดรอบตัดสินในงาน Open House No.3 “Healthy & Green Vintage สำนักกิจการพิเศษ” ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ในการนี้ ดร.เบญจพร ดามาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมประกวด โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556