9195 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส โดยมีนายสรกฤช แก้วประสาท รองผู้จัดการโรงแรมสวนดุสิต เพลส ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556