9199 อ.ธัญชนก บุญเจือ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทีม WONDERFUL THAILAND ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วย ททท.สำนักงานตราด ได้พากลุ่มภัณฑารักษ์ชุมชนจาก Eco-museum บ้านช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด (ศูนย์การเรียนรู้อันเกิดจากโครงการบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการในโครงการ Eco-museum ปีที่ 2 : พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้สู่อาเซียน) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองจากการประกวดโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว (TAT GREEN HEART 4) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ Eco-museum บ้านช้างทูน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อ.บ่อไร่ จ.ตราด นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทเพื่อชีวิตและกู้วิกฤตโลกร้อน เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ชุมชนเป็นผู้นำเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดศิลปะการใช้ชีวิตแบบนิเวศวิถีของชาวชอง-ซัมเร ชนพื้นเมืองเก่าแก่ซึ่งมีอุดมการณ์ปกป้องผืนป่าต้นน้ำและลงมือปฏิบัติภารกิจ เพื่อช่วยชุมชนพลิกฟื้นมรดกนิเวศและวัฒนธรรมให้กลับคืนมาหลังประสบวิกฤติความมั่นคงทางนิเวศ จากการทำอุตสาหกรรมพลอยในอดีต อันเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวจิตอาสา และสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ นำความรู้กู้วิกฤต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนยุคหลังอุตสาหกรรม ซึ่ง Eco-museum เป็นนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ผนวกแนวคิดพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ อันเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)