หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการ “ใช้ซ้ำ & ทำใหม่ สร้างหลังคาเขียวให้น้อง” เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบริจาคกล่องกระดาษเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เพื่อส่งไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา มอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) กิจกรรมภายในมีการแสดง มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ณ บริเวณใต้อาคาร เรียนร่วม 32 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )