รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ( อรป. ) ในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย โดยมีนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ( สปน. ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )