หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการ “Big Idea กับคนทำสื่อ” โดยมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภายใต้แนวคิด ล้อเลียนภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ พร้อมรับฟังการบรรยายจาก คุณจิม โสภณ ศักดาภิสิทธิ ผู้กำกับภาพยนตร์ “ลัดดาแลนด์” นอกจากนี้ยังได้รับฟังการขับร้องเพลงอันไพเราะจาก ชมรมเสียงศิลป์ ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ ในวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)