นายธนิต แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2556 โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิสาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคหกรรม สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 ชั้น 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)