อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานโครงการบริการอาหารและขนมอบ (โฮมเบเกอรี่) และคุณพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เอ็น.พี.ริตี้ จำกัด(ครัวเสบียง) ผู้ให้บริการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟ (สถานประกอบการในสัมปทานการรถไฟแห่งประเทศไทย) เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาอาหาร และบุคลากรด้านงานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร ณ โฮมเบเกอรี ครัวสวนดุสิต และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ภาพ/ข่าว :พศิน)