รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส สถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบการก่อตั้ง 52 ปี หัวข้อเสวนา เรื่อง “ บทบาทของนักประชาสัมพันธ์กับการสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ ” โดยเสวนาร่วมกับ คุณอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท DC Concultants and Marketing Communications จำกัด กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ณ ห้องประชุมสะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารเรียน สถาบันการประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )