ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรม หลักสูตรการทำ Financial Projection แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)