นายวรเวชช์ อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี และนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้จัดการโครงการอาคารที่พัก บ้านสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด และการดำเนินงานในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)