ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี และดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วม โครงการผลิตเชฟไปต่างประเทศและผลิตผู้บริหารร้าน ร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างบัณฑิตด้านการอาหารที่มีความเชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณ เกษสุดา ไรวา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มาร่วมลงนาม ณ ฮอลล์ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )