ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม โดยมี รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม จะให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รวมถึงให้นักศึกษาในโครงการได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของบริษัท ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พศิน )