ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ครั้งที่ 6 โดยมี รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานความคืบหน้าการจัดงาน พร้อมทั้งหารือถึงการจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (ภาพ/ข่าว: อลิศ กาญจนกุล)