สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2556 ผลการแข่งขัน วันที่ 28 พศจิกายน 2556 ฟุตซอลชาย ทีมมารีนา เสมอ ทีมจราจร 4 : 4 และแชร์บอลหญิง ทีม Sexy ชนะ ทีม Finance Fighting 56 : 40 ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 (ภาพ/ข่าว : พศิน)