ขอเชิญร่วมสัมมนาการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบสู่โลกการทำงานในปัจจุบัน””