หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนดุสิต อย่างคึกคัก ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย บริษัท สี่พระยา แลนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สวนดุสิตโพล สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ศูนย์นครนายก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานอธิการบดี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)