อ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ และทีมงานจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
ได้รับเชิญจากบริษัทเนสเล่ (ไทย) จำกัด ให้ไปสาธิตการทำขนมหวาน ในงานแถลงข่าว และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Nestle Docello ที่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)