โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนวิชาวิธีการรับประทานอาหารค๊อกเทล ด้วยการนำนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 3-4 เรียนรู้การมารยาทในการรับประทานอาหารแบบค๊อกเทล ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ 28 มีนาคม 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)