รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมบันทึกเทปรายการ ช่วยคิด ช่วยทำ ช่อง 3 คู่กับ รศ. สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )