เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตอาหารให้ปลอดภัยและการบริการอาหาร ณ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และโครงการบริการอาหารและขนมอบ (โฮมเบเกอรี่) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : ศิรินันท์ กำเนิด)