หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการ “นกหิวหนอน” โดยมีวิทยาการจากหลากหลายอาชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่ามาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้กับรุ่นน้อง และทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต ส่งศรี เจ้าของบริษัท MARS Notion and retouch Studio มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ นักออกแบบบุคลิก กราฟิกทลายโลก ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )