ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา ร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลา งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 46 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจธุรกิจบัณฑิต ณ อนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)