แจ้งปิดบริการ 2-4 ก.ค. 57 สำนักวิชาการและงานทะเบียน/Contact Center/สำนักงานบริการอาคารวิทย์ฯ