11165 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มอบใบประกาศณียบัตรแด่คณะทัศนศึกษาจำนวน 6 ท่าน ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาหารไทยของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ณ อาคารเยาวภา พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร และรับชมศิลปะการฟ้อนรำไทย จากคณะนาฏศิลป์ ทั้งนี้คณะทัศนศึกษายังเข้าชมและซื้อขอฝากที่โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)