11183 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีผู้บริหารคณะ อาจารย์ นักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 (ภาพ/ข่าว : พศิน )