11186 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ ขอทบทวนการพิจารณาคำร้องทุกข์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตร 28 ค. และ การพิจารณาคำร้องทุกข์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )