11212 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการเตรียมงาน 100 ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ มีวาระสำคัญดังนี้ การติดตามงาน การแต่งตั้งคณะทำงานของผู้ได้รับมอบหมายการทำงาน ณ ห้องประชุมศาลาชื่ออารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )