11219 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัย มสด. โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานวารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2556 – 2557, รายงานกระบวนการดำเนินงานวารสารวิจัย มสด., รายงานการดำเนินการเผยแพร่วารสารสู่ระบบอิเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ภาพ/ข่าว : สรรค์วเรศ)