จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ประเภทตู้เก็บของยืน สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี