หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” พร้อมกับพสกนิกรชาวไทย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.29 น. ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง