โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โรงแรมสวนดุสิตเพลส และโรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2557 และวันที่ 1-5 สิงหาคม 2557 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร