มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555-2556 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาพ:ข่าว :พศิน)