คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม วันช่อใหม่ เฟชรชี่เดย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีการประกวดดาว เดือน  MC และ Miss Infinity การประกวดได้รับเกียรติจาก อ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ และคุณอลิศ พันธ์พรสม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้น มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี    เมื่อวันเสาร์ที่  20 กันยายน พ.ศ.2557 ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์

10_resize_resize

Image 1 of 24