สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้จัดงานพิธีฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อโลก พร้อมกับสถาบันขงจื่อในอีก 123 ประเทศทั่วโลก โดยสถาบันขงจื่อฯ สุพรรณบุรีได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และ Aossoc. Prof. Zhang Xiue ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายไทยและจีน พร้อมคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมได้เชิญแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมการเปิดอนุสรณ์ท่านขงจื่อ ปลูกต้นไม้มิตรภาพไทย-จีน และการแสดงทางวัฒนธรรมจีนของคณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ของประเทศจีนได้ทำการสัมภาษณ์และถ่ายทำบรรยากาศภายในงาน  ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ สถาบันขงจื่อฯ จ.สุพรรณบุรี

img_9967_resize

Image 30 of 30