ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้นิมนต์พระสงฆ์  9 รูป ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศูนย์ฯ  หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์  นักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

10695013_820196518011619_2072323839_n

Image 1 of 24