มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันวาน….วันนี้…. เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ”  โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวถึงกิจกรรมการจัดงานวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗   รศ.พัชรี  สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ถ่ายทอดเรื่องราวการเป็นนักเรียนของคุณหญิงกระจ่างศรี และ คุณเรณู  สีบุญเรือง  ศิษย์เก่าของคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ    ถ่ายทอดเรื่องราวการเป็นนักเรียนของคุณหญิงกระจ่างศรี ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรักตะกนิษฐ  วันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๗  ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )   

img_8041_resize

Image 1 of 34