สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน รุ่นที่ 9 จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกวางสี และโรงเรียนสิงเจี้ยน มหาวิทยาลัยกวางสี ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 14.00 -17.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เป็นประธานในพิธี โดยมี Assoc.Prof. Zhang Xiue ให้การต้อนรับ ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอน การมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกสอนทุกคน [imagbrowser id=3887]