รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ ทหารกับความคาดหวังของประชาชน ” ให้กับ เจ้าหน้าที่ปลัดบัญชีทหาร ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ 6 มกราคม 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )